การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEI) คืออะไร?

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEI) คืออะไร?

การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือที่เรียกว่า HEI เป็นสถาบันการศึกษาประเภทหนึ่งที่เปิดสอนหลักสูตรระดับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พบบ่อยที่สุด ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ สถาบันเทคนิค วิทยาลัยชุมชน และโปรแกรมการเรียนทางไกล

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEI) ที่รู้จักกันในประเทศอื่น ๆ คืออะไร?

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศอื่นๆ มักเรียกกันว่า HEI ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปจะเรียกว่าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในยุโรป คำว่าสถาบันอุดมศึกษา (HEI) มักถูกใช้เพื่อครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่นๆ เช่น โพลีเทคนิคและวิทยาลัยอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEI) ในเอเชียเรียกว่าอะไร?

ในหลายประเทศในเอเชีย สถาบันอุดมศึกษามักเรียกง่ายๆ ว่ามหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม มีคำศัพท์ที่แตกต่างกันบ้าง โดยบางประเทศใช้คำศัพท์ต่างกันเพื่ออธิบายสถาบันประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในมาเลเซีย สถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในขณะที่ในอินโดนีเซียเรียกว่า PTN (Perguruan Tinggi Negeri) และ PTS (Perguruan Tinggi Swasta) ตามลำดับ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEI) ที่รู้จักกันในยุโรปคืออะไร?

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรปมักเรียกว่า HEI เป็นคำย่อของสถาบันอุดมศึกษาในเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ประเทศเหล่านี้เป็นสมาชิกทั้งหมดของ สหภาพยุโรป (EU ) และพวกเขาทั้งหมดได้ลงนามในกระบวนการโบโลญญา กระบวนการโบโลญญา คือชุดของมาตรฐานที่สร้างขึ้นเพื่อให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้ากันได้มากขึ้นทั่วยุโรป ด้วยเหตุนี้ HEID จึงกลายเป็นคำมาตรฐานสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรป

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEI) เรียกว่าอะไรในแอฟริกา

คำศัพท์ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมากในแอฟริกา ตัวอย่างเช่น ในแอฟริกาใต้ โดยทั่วไปจะเรียกว่ามหาวิทยาลัย ในขณะที่ในเคนยาเรียกว่าสถาบันอุดมศึกษา คำศัพท์ทั่วไปอื่นๆ ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEC) และ สถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา (HEI )

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEI) ที่รู้จักกันในละตินอเมริกาคืออะไร?

คล้ายกับในยุโรป คำว่าสถาบันอุดมศึกษา (HEI) มักใช้ในละตินอเมริกาเพื่อครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีศัพท์เฉพาะที่แตกต่างกัน โดยบางประเทศใช้คำศัพท์ต่างกันเพื่ออธิบายประเภทของสถาบันต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในบราซิล สถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น universidades públicas (มหาวิทยาลัยของรัฐ) และ universidades privadas (มหาวิทยาลัยเอกชน) ในขณะที่ในเม็กซิโกนั้นรู้จักกันในชื่อ universidades โดยเฉพาะ (มหาวิทยาลัยเอกชน) และ instituciones de educación superior (สถาบันอุดมศึกษา)

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HEI) ที่รู้จักกันในโอเชียเนียคืออะไร?

ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สถาบันอุดมศึกษาจะเรียกง่ายๆ ว่ามหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม มีคำศัพท์ที่แตกต่างกันบ้าง โดยบางประเทศใช้คำศัพท์ต่างกันเพื่ออธิบายสถาบันประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในออสเตรเลีย สถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในขณะที่ในนิวซีแลนด์เรียกว่าหน่วยงานของ Crown

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่รู้จักกันในแคนาดาคืออะไร?

สถาบันอุดมศึกษามักถูกเรียกว่ามหาวิทยาลัยในแคนาดา แม้ว่าจะมีความแตกต่างในคำศัพท์ขึ้นอยู่กับจังหวัดหรือดินแดน ตัวอย่างเช่น ในออนแทรีโอ สถาบันอุดมศึกษาเรียกว่าวิทยาลัย ศิลปะประยุกต์และเทคโนโลยี (CAATs) ในขณะที่ในบริติชโคลัมเบียจะเรียกว่า สถาบันการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (IHLs)

การรับรองการศึกษาระดับอุดมศึกษาประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

การรับรองการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองประเภทหลัก: สถาบันและโปรแกรม การรับรองสถาบันนั้นมอบให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด ในขณะที่การรับรองแบบเป็นโปรแกรมนั้นมอบให้กับโปรแกรมเฉพาะภายในสถาบัน

ระดับอุดมศึกษาคืออะไร?

การจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นรายการที่จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาตามปัจจัยต่างๆ เช่น ชื่อเสียง ผลงานวิจัย และความพึงพอใจของนักศึกษา การจัดอันดับเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียนในการเลือกสถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือไม่ใช่ว่าทุกอันดับจะใช้เกณฑ์เดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องศึกษาแต่ละอันดับเพื่อค้นหาอันดับที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ระบบการจัดการการเรียนรู้การศึกษาระดับอุดมศึกษา (HIE) ยอดนิยม (LMS) ที่เป็นที่นิยมคืออะไร?

มีระบบการจัดการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันในสถาบันอุดมศึกษา สิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ Blackboard , Canvas , Moodle และ D2L ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แต่ละระบบมีคุณสมบัติและประโยชน์ของตนเองที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนและนักการศึกษาที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกระบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือที่เรียกว่า HEI เป็นสถาบันการศึกษาประเภทหนึ่งที่เปิดสอนหลักสูตรระดับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พบบ่อยที่สุด ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ สถาบันเทคนิค วิทยาลัยชุมชน และโปรแกรมการเรียนทางไกล

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือก นอกจากการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทำงานแล้ว การศึกษาระดับอุดมศึกษายังสามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาเป็นพลเมืองที่มีความรอบรู้และมีข้อมูลรอบรู้อีกด้วย

การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีประโยชน์มากมาย ซึ่งรวมถึงโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น และความคล่องตัวทางสังคมที่เพิ่มขึ้น การศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จส่วนบุคคลและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม อย่างไรก็ตาม สำหรับหลายๆ คน การลงทุนที่คุ้มค่าสามารถจ่ายผลตอบแทนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   LMS Compare
   Logo
   Enable registration in settings - general